J.Siksnelyte (small).jpeg

Biography

J. Siksnelyte (1988) was born in Vilnius, Lithuania. She developed an early interest in music and started to play violin at the age of five. She graduated from two music schools with different diplomas: the M.K. Ciurlionis National Art School as a music theory student and the B. Dvarionas music school as a violin player.In 2008 she entered the Lithuanian Academy of Music to study with the famous Lithuanian composer Rytis Mazulis. In 2009 Justina moved to Netherlands to study composition at the Royal Conservatory of the Hague where her teachers were Caliope Tsoupaki, Diderik Wagenaar and Yannis Kyriakides and Peter Adriaansz.  In 2013 she obtained her Bachelor's degree majoring in Composition and with a minor in Jazz Singing (studying under Anka Koziel). In 2013 she obtained her Master's degree at the same institution. She also followed the course ‘Contemporary music Through Non Western Techniques’ with Rafael Reina, at the Conservatory of Amsterdam.

In 2009 J. Siknelyte won the 2nd place in the choir music contest "Vox Juventutis" with the piece "I was born". She has been selected on several occasions to participate in the contemporary music festival "Druskomanija" and in the workshop "Process", both held in Lithuania. Every year since 2009 her music has been performed in the "Spring Festival" organised by The Royal Conservatory's composition department. In 2013, 2014, 2015 and 2016 she presented her multimedia works in the electronic music festival “Ahead”, held in Lithuania. Her piece for tape and dancer "Inner Sand" was performed in the annual Lithuanian culture festival in Amsterdam "LT.art", in the Korzo theatre and Nutshuis concert hall, in The Hague. Her music has been performed by Den Haag Slaag Werk, Modelo62, New European Ensamble, David Kweksilber Big Band and the Big Band of the Royal Conservatory of the Hague conducted by John Rouco. In Lithuania her music has been performed by the ensemble "No Future", "Chordos" string quartet, the female choir “Melos”, the saxaphone quartet “Katarsis4” and the choir "Jauna Muzika”.

In 2015 Justina participated in the international composition course "Palendriai", whose aim was to enrich the contemporary accordion music repertoire. The works created during this course are repeatedly performed in concert halls in Lithuania and abroad, they were also included in the XVIII International Accordion Festival in Vilnius.
In 2016, Justina wrote music for the short film "Sigis" (directed by Tomas Gvozdas), who was nominated for the “Sidabrinė Gervė” Award,  in the category "Best Student Work of the Year".

Later, Justina moved to live in Ecuador, where she actively participates in cultural life. In 2018 and 2019 she participated in the contemporary music festival “Musica Ocupa” with the piece for string quartet "Baltic Circles". Also, her ensemble piece "Salida Verde" and the piece for voice, video and live electronics "No Hay Palabras” were featured and presented during the international festival “XIV Festival Ecuatoriano de Música Contemporánea". She also participated in the female composer festival “Sonora”.

This year, Justina became a member of REDCE - Ecuadorian Composers Network and continues to pursue creative endeavours.


Biografija

Justina Šikšnelytė(1988) gimė Lietuvoje, Vilniuje. Nuo anstyvos vaikystės demonstravo muzikinius gabumus ir būdama 5 metų ėmė griežti smuiku. Justina įstojo į M.K.Čiurlionio menų mokyklą, kur mokėsi pas A.Stelionytę ir vėliau pas prof.Jurgį Dvarioną. Jau būdama mokykloje ji ėmė komponuoti muziką ir studijavo kompoziciją pas vieną iškiliausių lietuvių kompozitorių M.Urbaitį, vėliau perėjo į muzikos teorijos ir muzikologijos skyrių, tesė kompozicijos studijas, paraleliai tęsė smuiko studijas B.Dvarionio muzikos mokykloje.

2008 metais Justina Šikšnelytė įstojo į Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademiją, R.Mažulio kompozicijos klasę, po metų persikelė į Nyderlandus pratęsti kompozicijos studijų Hagos Karališkojoje Konservatorijoje,  mokėsi pas C. Tsoupaki, D. Wagenaar, Y. Kyriakides ir P.Adriaansz, taip pat studijavo džiazo dainavimą kaip papildomą specialybę bei gilinosi į vokalo subtilybes  - CVT (Complete Vocal Tecnique). 

2013 metais Justina sėkmingai baigė kompozicijos bakalauro studijas bei toliau tesė magistro studijas Hagoje bei Amsterdame, kur gilinosi į indų muzikos subtilybes, dvejus metus Amsterdamo konservatorijoje lankė specialų kursą, “‘Contemporary Music Through Non Western Techniques” (Šiuolaikinė muzika per nevakarietiškos muzikos technikos prizmę”) ir studijavo pas R.Reiną. 

Justina, baigdama magistro studijas, gilinosi į šiuolaikinę vokalinę muziką ir apsigynė magistro darbą “The Use Of CVT In The Context Of Contemporary Vocal Music”.

2009 m. choro muzikos konkurse "Vox Juventutis" Justina užėmė 2-ąją vietą su kūriniu "Aš gimiau". Justina taip pat buvo daugelį kartų atrinkta dalyvauti šiuolaikinės muzikos festivalyje "Druskomanija" ir Lietuvoje vykusiame seminare "Procesas". Kasmet nuo 2009 m. jos muzika buvo atliekama Hagoje rengiamo šiuolaikinės muzikos festivalio, “Spring festival” programose. 2013 m., 2014 m., 2015 m. bei 2016 m. Justina pristatė savo kūrinius Lietuvoje vykstančiame elektroninės muzikos festivalyje "Ahead". Kaip išeivijoje gyvenati lietuvė, ji aktyviai dalyvavo Nyderlandų lietuvių bendruomenės veikloje. Justinos šokio spektalis "Inner Sand” (Vidinis smėlis) buvo atliktas kasmetiniame Lietuvos kultūros festivalyje Amsterdame “LT.art”, vėliau pakartotas Korzo teatre ir "Nutshuis" koncertų salėje Hagoje. Justinos muziką atliko žymus olandų ansambliai "Den Haag Slaag Werk", "Modelo62", "David Kweksilber Big Band" ir "Hagos karališkosios konservatorijos big bendas", vadovaujamas John Rouco. Lietuvoje jos muziką atliko ansamblis "No Future", styginių kvartetas "Chordos", moterų vokalinis ansamblis “Melos”, saksofonistų kvartetas “Katarsis4”  ir choras "Jauna muzika”. 2015 m. Justina dalyvavo tarptautiniuose kompozitorių kursuose “Palendriai”, kurių tikslas buvo praturtinti šiuolaikinės akordeono muzikos repertuarą. Šių kursų metu sukurti kūriniai pakartotinai atliekami koncertų salėse Lietuvoje bei užsienyje, jie taip pat buvo įtraukti į XVIII tarptautinį akordeono festivalį, vykusį Vilniuje. 

2016 metais Justina parašė muziką trumpametražiui filmui “Sigis” (režisierius Tomas Gvozdas), kuris buvo nominuotas Sidabrinei Gervei “Metų geriausias studento darbas” kategorijoje.

Vėliau Justina persikėlė gyvent į Ekvadorą, kur aktyviai dalyvauja kultūriniame gyvenime. 2018 metais ji dalyvavo šiuolaikinės muzikos festivalyje “Musicaocupa” su kūriniu styginių kvartetui “Baltic circles” (Baltiški ratai). Taip pat jos ansamblinis kurinys “Salida verde” bei kurinys “No hay palabras” balsui, video ir gyvai elektronikai buvo atrikti ir pristatyti tarptautinio festivalio “Ecuatoriano de Música Contemporánea” metu. Ji taip pat dalyvavo moterų kompozitorių festivalyje “Sonora”.

Šiais metais Justina tapo REDCE - Ekvadoro kompozitorių sąjungos nare ir toliau tęsia aktyvią kūrybinę veiklą.